नेपालराष्ट्र बैंकले “क”, “ख”, “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तियसंस्थामा मुद्दती निक्षेप रकम राख्ने भएको छ

Vibes Nepal / मङ्गलबार, असार ०८, २०७८ मा प्रकाशित

नेपालराष्ट्र बैंकले “क”, “ख”, “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तियसंस्थामा मुद्दती निक्षेप रकम राख्ने भएको छ

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले “क”, “ख”, “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा मुद्दती निक्षेप रकम राख्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ। बैंकले “क” वर्गका बणिज्य बैंकमा रु.८४ करोड, “ख” वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकासबैंकमा रु.१५.७५ करोड र “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तकम्पनीमा रु. ५.२५ करोड गरी कुल रु.१ अर्ब ५ करोड, १ बर्षको लागि लगानी गर्न लगेको हो।

इजाजत पत्रप्राप्त र देहाय बमोजिम का शर्तहरु पुरागरेका बैंक वा वित्तियसंस्थाहरुले आफुले लिन चाहेको रकम र उक्त रकम लिनकालागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदर समेत तोकेको फारम भरी मिति २०७८ असार ९ गते ५ बजे भित्र fmdbid@nrb.org.np मा प्राप्त हुनेगरी व्याजदर प्रस्ताव गर्न आव्हान गरिएको छ। लागनीअवधी मिति २०७८ असार २१ गतेबाट सुरुभइ २०७९ असार २१ गते समाप्त हुनेछ।

शर्तहरु:

क) बैंक तथा वित्तियसंस्था सन्चालनमा आएको कम्तिमा २ बर्ष पुरा गरेको

ख) बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूंजी कोष कायम रहेको

ग) निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५% भन्दा कम रहेको

घ) खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २०% वा सो भन्दा बढी रहेको

00016 100024 1 00034 1

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो